ERC20Permit Reverts on Permit

I deployed this ERC20 + ERC20Permit contract on Avalanche Fuji(43313) and pre-minted 900000 tokens.

 • I prepare a permit request to be signed by the owner.
// Prepare Contract
 let tokenContract = IERC20Permit__factory.connect(tokenAddress, provider);
 let tokenChainId = await tokenContract.provider.getNetwork().then((n) => n.chainId);

 const getPermitNonce = await tokenContract.nonces(playerPubkey);
 const permitNonce = getPermitNonce.toString();
 // Grabs the current timestamp
 const blockNumber = await provider.getBlockNumber();
 const block = await provider.getBlock(blockNumber);
 const timestamp = block.timestamp;
 // set the Permit type values
 const permitRequest = {
  owner: '0x469443b1A8e764543C46F304272273ECBBB1d5E9',
  spender: '0x83bF103738373B3565d75C9c0C32894B563bA234',
  value: '3000',
  nonce: permitNonce, // '0'
  deadline: timestamp + 600, // Valid for 10 minutes 
 };
 // set the Permit type parameters
 const PermitRequestType = [
  {
   name: "owner",
   type: "address"
  },
  {
   name: "spender",
   type: "address"
  },
  {
   name: "value",
   type: "uint256"
  },
  {
   name: "nonce",
   type: "uint256"
  },
  {
   name: "deadline",
   type: "uint256"
  },
 ];
 // set the domain parameters
 const PermitTypedData = {
  domain: {
   name: tokenName,
   version: "1",
   chainId: tokenChainId,
   verifyingContract: tokenContract.address
  },
  primaryType: "PermitRequest",
  types: {
   PermitRequest: PermitRequestType
  }
 };

 const toSignPermit = { ...PermitTypedData, message: permitRequest };
 • I then sign the request using the owner signer 0x469443b1A8e764543C46F304272273ECBBB1d5E9

 • Split signature:

 // sig
 r: '0xe8f78de1c311183e3d931c1cd7a55154c281df301a1f6852f0105b2b1f0d483f',
 s: '0x5efcea0b9778818daae2c9b89bc5d395321fe42a546fb75c602126cc507945ef',
 _vs: '0xdefcea0b9778818daae2c9b89bc5d395321fe42a546fb75c602126cc507945ef',
 recoveryParam: 1,
 v: 28,
 yParityAndS: '0xdefcea0b9778818daae2c9b89bc5d395321fe42a546fb75c602126cc507945ef',
 compact: '0xe8f78de1c311183e3d931c1cd7a55154c281df301a1f6852f0105b2b1f0d483fdefcea0b9778818daae2c9b89bc5d395321fe42a546fb75c602126cc507945ef'
 const permit = await tokenContract.permit(toSignPermit.message.owner, toSignPermit.message.spender, toSignPermit.message.value, toSignPermit.message.deadline, sig.v, sig.r, sig.s, { gasLimit: 1000000 });

Here is the failed transaction you can decode input data and double check out my request params,

Hey @Ibrahim96

The transaction is reverting due to an invalid address derivation. It reverts with an ERC2616InvalidSigner error with the following parameters:

 • Owner: 0x469443b1a8e764543c46f304272273ecbbb1d5e9
 • Signer: 0xd820ac0a53442f3fb5a230e4bf4782dd3d147fd4

I think the signature generation is failing at some point. It'd be nice if you share the part of the code where you produce the signature.

1 Like

I'm stringifying two transactions. Interestingly when I verify the typedData I get back the correct address.

const transaction = "W3siZG9tYWluIjp7Im5hbWUiOiJNeVRva2VuIiwidmVyc2lvbiI6IjEiLCJjaGFpbklkIjo0MzExMywidmVyaWZ5aW5nQ29udHJhY3QiOiIweDZCMzI5NGE3MEQyYTJBNjZiYjEzMjNBMTc3Q2FiMDAwYmQxQjU0NTIifSwicHJpbWFyeVR5cGUiOiJQZXJtaXRSZXF1ZXN0IiwidHlwZXMiOnsiUGVybWl0UmVxdWVzdCI6W3sibmFtZSI6Im93bmVyIiwidHlwZSI6ImFkZHJlc3MifSx7Im5hbWUiOiJzcGVuZGVyIiwidHlwZSI6ImFkZHJlc3MifSx7Im5hbWUiOiJ2YWx1ZSIsInR5cGUiOiJ1aW50MjU2In0seyJuYW1lIjoibm9uY2UiLCJ0eXBlIjoidWludDI1NiJ9LHsibmFtZSI6ImRlYWRsaW5lIiwidHlwZSI6InVpbnQyNTYifV19LCJtZXNzYWdlIjp7Im93bmVyIjoiMHg0Njk0NDNiMUE4ZTc2NDU0M0M0NkYzMDQyNzIyNzNFQ0JCQjFkNUU5Iiwic3BlbmRlciI6IjB4ODNiRjEwMzczODM3M0IzNTY1ZDc1QzljMEMzMjg5NEI1NjNiQTIzNCIsInZhbHVlIjoiMzAwMCIsIm5vbmNlIjoiMCIsImRlYWRsaW5lIjoxNzA2ODI4OTUyfX0seyJkb21haW4iOnsibmFtZSI6Ikx1ZGV4IiwidmVyc2lvbiI6IjEiLCJjaGFpbklkIjo0MzExMywidmVyaWZ5aW5nQ29udHJhY3QiOiIweGM0NzU1RjI4Mjk0Nzk0MzkxM2JhODRhNDQ0NkQ3MDU1NzE5NmUwQUEifSwicHJpbWFyeVR5cGUiOiJGb3J3YXJkUmVxdWVzdCIsInR5cGVzIjp7IkZvcndhcmRSZXF1ZXN0IjpbeyJuYW1lIjoiZnJvbSIsInR5cGUiOiJhZGRyZXNzIn0seyJuYW1lIjoidG8iLCJ0eXBlIjoiYWRkcmVzcyJ9LHsibmFtZSI6InZhbHVlIiwidHlwZSI6InVpbnQyNTYifSx7Im5hbWUiOiJnYXMiLCJ0eXBlIjoidWludDI1NiJ9LHsibmFtZSI6Im5vbmNlIiwidHlwZSI6InVpbnQyNTYifSx7Im5hbWUiOiJkZWFkbGluZSIsInR5cGUiOiJ1aW50NDgifSx7Im5hbWUiOiJkYXRhIiwidHlwZSI6ImJ5dGVzIn1dfSwibWVzc2FnZSI6eyJmcm9tIjoiMHg0Njk0NDNiMUE4ZTc2NDU0M0M0NkYzMDQyNzIyNzNFQ0JCQjFkNUU5IiwidG8iOiIweDgzYkYxMDM3MzgzNzNCMzU2NWQ3NUM5YzBDMzI4OTRCNTYzYkEyMzQiLCJ2YWx1ZSI6IjMwMDAiLCJnYXMiOiIxNTAwMDAiLCJub25jZSI6IjAiLCJkZWFkbGluZSI6MTcwNjgyMzU1MiwiZGF0YSI6IjB4MjA3N2M1NGIyZWZmODQwYTNiNThlOGRhZWY3ZmRlMmY1MGE0OGI2MjgyZjU0MDZjMTUxMTAxYTcxOWY0MDY4MjE3OTEzYjMwMTQyYmU3NjRkYjllZjczYTkwZWIyNjEyNzM4MjRkYWM1ODgxYjA0ZWRmNzFkYzVhNGNlMWNjM2I3MjcyMWY4ZTAzOGQ3ZGI2OWJkOWRlMTgwMTE5OTJmOGM5YTMxZDUxZjUzMWY1OGMyMWNkNTI1NjY1NzYzNWRhYzI5ZDU5ZDMyYzE2MTgwMDNiZjhjZmUyNDAxMjlhMmRmNjk0OWE1ZDAxODAwOWUyN2E4OWZkMzE5MzgyNDYyOTc3ZjBmZGRlMmNhNDRhMDQ2NDk1NWFkMzM4NzViODQ4NTYwMWY4YmE5ODMxMzBkYWMwMGYxYWEyMjk4OWVhODY2NDU4ZjUwZTAyZGI1OGQ1M2VlOWI3NTlhZWFkZDM0YjcwNjk2OGZlNzY2N2U3M2I1NmVlMzRhZWQ3ZDBhMjg2ODdmOGE4MDQwMDk2OTllNTc3YTY4M2RiMWUyZDM4ZTdhMzZiMTlhM2IzYjlmMjA1Y2Y3YTdmMWM0NTc3OGE4ZmFlM2U5NGFjMTIxZWQ1MmUxYzE1ZDU3MmMzZTkxZjRmZDg0YTkzY2I1MzRkZTI1YjE2Y2ZkYjM2ZGE3NTI1ODVhMjNjMDhiZTJmNDUxNzMwYjRhZDM2NjE5MzI2YzdlODkwMzk0Mjk4ODg1YzY3MWQxMTgwMGMzMDRhMmQ4YTRkYzFjMjk5M2QxMGUwMzE4YzkxYWY0ZGVlNTk1NjlmMTBlOWYyMjRmZmIyZGNmNWIwNWJjMGI0ZTkzZDJlYzVmM2U1NmFmZjI3MDI1YjdlNzU4ZjZjMjM4ZTBlYzk2YWU2YTRlMWY3MjEyMTcxNjI5OWZlZGMxODU2NTExMTk1OWY3NDJjMTQ5MSJ9fV0=";
    const decodedTx = Buffer.from(transaction, "base64").toString("utf-8");
    const serializedTransaction = JSON.parse(decodedTx);

    const PermitRequestToSign = {
      ...serializedTransaction[0],
      account: wallet.address!,
    }

    const forwarderRequestToSign = {
      ...serializedTransaction[1],
      account: wallet.address!,
    }

    walletClient.signTypedData(PermitRequestToSign).then(async (signature) => {
      console.log(signature);
      //0xe8f78de1c311183e3d931c1cd7a55154c281df301a1f6852f0105b2b1f0d483f5efcea0b9778818daae2c9b89bc5d395321fe42a546fb75c602126cc507945ef1c

      const recovery = ethers.verifyTypedData(PermitRequestToSign.domain, PermitRequestToSign.types, PermitRequestToSign.message, signature);

      // 0x469443b1A8e764543C46F304272273ECBBB1d5E9
      console.log(recover);

    }).catch((error) => {
      console.log(error);
    });

Yeah the signature matches because it was signed by the verifying address. The problem may be a mismatch in some of the elements or values to sign. It's difficult to tell without having the full Solidity code and tests.

1 Like

Got it to work by checking my permit request 100x times.

Curious to know how did you find the exact error, I'm just seeing a Warning! Error encountered during contract execution **[]**